Jak przeprowadzić przywracanie systemu w trybie awaryjnym Windows 10

Jeśli komputer stał się niestabilny, wykonanie przywracania systemu w trybie awaryjnym powinno pomóc w przywróceniu komputera do normalnego stanu pracy.

Wykonaj przywracanie systemu w trybie awaryjnym Windows 10Użyj Przywracania systemu w trybie awaryjnym

Funkcja przywracania systemu w systemie Windows 10 umożliwia utworzenie kopii zapasowej plików systemowych, zainstalowanych aplikacji, rejestru systemu Windows i ustawień systemu na komputerze.Ta kopia zapasowa plików systemowych, programów i ustawień z sygnaturą czasową jest nazywana punktem przywracania systemu.

W przypadku wystąpienia problemu narzędzie Przywracanie systemu umożliwia przywrócenie komputera do punktu przywracania systemu, cofając ostatnie zmiany, które spowodowały problem na komputerze.Jeśli jednak komputer ma problemy, konieczne może być najpierw uruchomienie komputera w trybie awaryjnym i wykonanie przywracania systemu w trybie awaryjnym.

Przywracanie systemu Komputer z systemem Windows 10 w trybie awaryjnym

Tryb awaryjny to tryb diagnostyczny w systemie Windows 1, w którym komputer jest uruchamiany tylko z najważniejszym zestawem usług i sterowników.

Pomaga to zawęzić problem i podjąć wymagane kroki w celu rozwiązania problemu na komputerze.Jeśli możesz zalogować się do swojego komputera, możesz przejść do trybu awaryjnego za pomocą opcji Ustawienia, menu ponownego uruchomienia lub konfiguracji systemu.

Jeśli nie możesz zalogować się do komputera, możesz przejść do trybu awaryjnego za pomocą pliku rozruchowy dysk USB .

W zależności od sytuacji przejdź do trybu awaryjnego, korzystając z różnych metod opisanych w tym dokumencie przewodnik i wykonaj poniższe czynności. Wykonaj przywracanie systemu w trybie awaryjnym.1. OtworzyćEksploruj plikw Twoim komputerze.

Otwórz Eksplorator plików w systemie Windowsdwa. Na ekranie Eksploratora plików kliknij prawym przyciskiem myszyTen komputeri kliknijNieruchomości.

Otwórz Właściwości systemu Windows

3. Na ekranie Właściwości systemu kliknijOchrona systemulink znajdujący się w lewym okienku.Opcja ochrony systemu w systemie Windows 10

Cztery. Jeśli pojawi się monit, wprowadź swój plikHasło administratoraaby przejść do następnego ekranu.5. Na ekranie przywracania systemu kliknij plikKolejnyprzycisk.

Ekran startowy przywracania systemu w systemie Windows

6. Na następnym ekranie wybierz plikPunkt przywracaniaktórego chcesz użyć i kliknijKolejny.

Punkty przywracania na ekranie przywracania systemu Windows

7. Zobaczysz wyskakujące okienko wskazujące postęp procesu przywracania.

8. Po zakończeniu procesu przywracania zobaczysz wyskakujące okienko informujące, że system został przywrócony.

Proces przywracania systemu przywróci komputer do poprzedniego stanu (kiedy został utworzony punkt przywracania), cofając ostatnie zmiany, które musiały spowodować problemy na komputerze.

Związane z
  • Jak przywrócić komputer z systemem Windows 10 za pomocą obrazu systemu
  • Jak zresetować komputer z systemem Windows 10, aby rozwiązać problemy